24 Luty, 2020 r, imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Władze Gminy»

Władze gminy

 Burmistrz Kleszczel                   –       mgr inż. Aleksander Sielicki

 Sekretarz Gminy                      –       mgr Walentyna Sidoruk

 Skarbnik Gminy                        –       Jerzy Micewicz


O G Ł O S Z E N I E
 O PRZYJĘCIACH W SPRAWACH SKARG  I  WNIOSKÓW

Podaje się do  publicznej wiadomości, że w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Burmistrz Kleszczel w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 15.00 do godz. 16.00.
  • Sekretarz gminy i kierownicy referatów codziennie w godzinach pracy Urzędu

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania skarg i wniosków jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków po godzinie 15.30 odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów. Zapisy prowadzone są codziennie w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie pod nr 85 6818004, za pośrednictwem faksu nr 85 6818004 wew. 14 lub poczty elektronicznej na adres: kleszczeleum@fr.pl

Skargi i wnioski można składać również w formie pisemnej lub do protokołu na stanowisku ds. kancelaryjnych i obsługi Rady (pokój nr 6), codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Rozpatrywanie skarg i wniosków koordynuje sekretarz gminy, pokój nr 7.

Kleszczele, 09.12.2014 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander SielickiUrząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom