24 Luty, 2020 r, imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Instalacje Solarne 2019»
Instalacje Solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele
Instalacje Solarne na potrzeby mieszkańców

gminy Kleszczele

Gmina Kleszczele rozpoczęła realizację projektu unijnego z dofinansowaniem w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych pt. „Instalacje Solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Inwestycja polega na dostawie oraz montażu 29 instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 20 zestawów kolektorów słonecznych.
Do projektu przystąpiło 49 gospodarstw domowych.
Aktualnie zakończyły się prace montażowe kolektorów słonecznych, trwa dostawa oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Przed zakończeniem prac przez Wykonawcę i ostatecznym rozliczeniem prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszystkich występujących usterek oraz nieprawidłowości w zamontowanych instalacjach do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod numer telefonu: (85) 681-80-04 (wew.17 lub 27).

Wszystkich uczestników programu zapraszamy do niezwłocznego wpłacania należności w kasie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub na konto bankowe :
49 8071 0006 0018 8290 2000 0130,

 Tytuł przelewu  "dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom