24 Luty, 2020 r, imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«KARTA DUŻEJ RODZINY»
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY

Burmistrz Kleszczel informuje, że można, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny,  składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pokój nr 3. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta przyznawana jest:

- dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole (do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego) lub studiują (do końca roku akademickiego,

- osobom niepełnosprawnym na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności,

- rodzicom – dożywotnio.

KDR wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty wydawany jest płatny duplikat.

Składając wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, a w szczególności:

- w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci 

- małżonka rodzica – dokument tożsamości oraz akt małżeństwa;

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dowód tożsamości;

- w przypadku dzieci powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument tożsamości oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne z terenu całej Polski. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl Lista będzie aktualizowana na bieżąco.


Załączniki:

 Wniosek o przyznanie KDR

 Wniosek o wydanie KDR.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom