26 Luty, 2020 r, imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.
 
  ...więcej
GUS informuje - Społeczne badania ankietowe w 2019 r.
 
Statystyka publiczna od lat realizuje społeczne badania ankietowe. Na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania przeprowadzane są w wylosowanych gospodarstwach domowych. Szczegóły dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych, w tym również wzory legitymacji ankieterów oraz formularzy badań można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego  ...więcej
Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – oferta dla producentów. Zgłoś się do współpracy!
 
Samorząd województwa podlaskiego zaprasza do udziału w wojewódzkiej akcji identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, którą wypełniają bezpośrednio zainteresowani producenci.  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E
 
INFORMUJE SIĘ PRODUCENTÓW ROLNYCH , IŻ W 2019 ROKU MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZAKUPIONEGO I WYKORZYSTANEGO DO UPRAW ROLNYCH ORAZ CHOWU I HODOWLI BYDŁA. WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (faktury VAT za zakup oleju napędowego za okres od 1.08.2018r. do 31.01.2019r. oraz dokument wydany przez kierownika ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła według stanu na dzień 31.12.2018) NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r.  ...więcej
INFORMACJA O KONTROLACH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.
 
Burmistrz Kleszczel informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania w przepisach odrębnych.  ...więcej
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) informuję, że Burmistrz Kleszczel wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  ...więcej
Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019!
 
  ...więcej
VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ „O ZŁOTĄ WSTĘGĘ SOLCZY”
 
Samorząd Rejonu Solecznickiego, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach zapraszają do udziału w VII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę Solczy". Zgłoszenia są przyjmowane do 5 kwietnia 2019 r. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się 8 i 9 czerwca 2019 r. w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach.  ...więcej
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce zaprasza na szkolenie „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie podlaskim”
 
  ...więcej
"Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady"
 
Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.  ...więcej
Pokazano 11 - 20 z 454
<< Poprzednie   Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom